Préhlásenie o použití cookies

Čo sú cookies

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači prostredníctvom prehliadača internetových stránok. Keď sa znovu vrátite na webové stránky, ktoré cookie vytvorili, prehliadač pošle uloženú cookie späť na server, ktorý tak získa všetky informácie uložené v tejto cookie z predošlej relácie. Cookies využíva pre svoju činnosť úplná väčšina webových stránok.

 

DELENIE COOKIES

Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva možno rozdeliť cookies na dve kategórie:

  • Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webe, ktorá cookie súbor vytvorila. Najčastejšie slúži na zabezpečenie základnej funkčnosti webu.
  • Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Užívateľa tak možno sledovať naprieč rôznymi webovými stránkami. Sú to najčastejšie cookies reklamných systémov, widgetov sociálnych sietí alebo vložených videí.

Podľa trvanlivosti možno rozdeliť cookies na dve kategórie:

  • Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača.
  • Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavenie cookie). Tieto cookie môžete tiež vymazať ručne.

 

NA ČO VYUŽÍVAME COOKIES NA TOMTO WEBE?

Na tomto webe používame tieto cookies:

  • Technické – prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu ako prihlasovanie, využívanie služieb a pod.
  • Google Analytics – prvej strany, dlhodobé. Sú používané pre meranie anonymných štatistík o správaní užívateľov.
  • Google Analytics – prvej strany, krátkodobé. Sú používané pre zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci stránku používajú.

Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

Použité cookies:

Názov: _ga

Platnosť: 2 roky

Účel: Soubor cookie _ga, nainštalovaný službou Google Analytics, vypočítavá údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje využitie webu na analytický prehľad webu. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie unikátnych návštevníkov.

Názov: _gid

Platnosť: 1 deň

Účel: Soubor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú  webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o

výkone webu. Niektoré dáta, ktoré sú zhromažďované, obsahujú počet návštevníkov ich zdroj a stránky, ktoré navštívili.

Názov: _gat_gtag_UA_215309779_1

Platnosť: 1 minuta

Účel: Súbor cookie ktorý je súčasťou Google Analytics

 

AKO UPRAVIŤ VYUŽÍVANIE COOKIES

Všetky cookies, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokovania umiestňovaní cookies na Vás počítač, v takom prípade ale nebudete môcť využiť všetky naše online služby. Detailné informácie o nastavení ukladanie súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

 

TENTO WEB POUŽÍVA GOOGLE ANALYTICS

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len “Google”). Služba Google Analytics používa súborov cookies. Informácie o užívaní stránky spolu s obsahom súboru cookie (odkaz na vyhlásenie o používanie cookies) bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to:

  • prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google,
  • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhlédnutých produktov),
  • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

 

AKO ZAKÁZAŤ SLEDOVANIE GOOGLE ANALYTICS

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webe službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktiváciu nebudú ďalej dáta odosielané.